BRUĢĒŠANA
PRIVĀTMĀJU
TERITORIJĀS

Piedāvājam ieklāt bruģi privātmāju teritorijās – takas, laukumi, atpūtas zonas, sporta laukumi, piebraucamie ceļi, stāvvietas utt.

 

BRUĢĒŠANA INDUSTRIĀLOS OBJEKTOS

Noliktavas, fabrikas, ražotnes u.c. teritorijas, kas paredzētas lielām slodzēm

 

 

 

BRUĢĒŠANA PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ

Ielas, ietves, stāvlaukumi, parki, skvēri utt.

DĀRZA VIZUALIZĀCIJA

Piedāvājam izveidot dārza vizualizāciju, kas Tev palīdzēs veidot priekšstatu par plānoto dabā.

Izveidosim detalizētu 3D; 2D vizualizāciju – taciņas (vēlamais seguma veids, bruģa raksti, krāsas, pakāpieni utml.), ceļi, ēkas, žogi u.c.

Piedāvājam izveidot arī pārdomātas, saderīgas dobju kompozīcijas.

 

Bruģēšanas pakalpojumi

Zemes virskārtas līdzināšanas darbi

Ēku demontāža

Grunts piegāde, pārvietošana

Teritorijas uzbēršana

Apzaļumošana

3d; 2d vizualizācijas